Pinterest huy động gần 1,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư như Rakuten, Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners và SV Angel.

Cổng thanh toán trực tuyến cpay ,thiết kế website,làm phần mềm theo yêu cầu, giải pháp công CNTT