Ví điện tử Bank-Cpay


- Ví điện tử Bank-Cpay là 1 tài khoản điện tử có vai trò luân chuyển luồng tiền giữa khách hàng – ngân hàng – các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, cho phép người dùng có thể giao dịch, mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, tiến hành thanh toán trực tuyến trong thời gian nhanh chóng với mức phí hợp lý

- Ví điện tử Bank-Cpay là 1 tài khoản điện tử có vai trò luân chuyển luồng tiền giữa khách hàng – ngân hàng – các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến, cho phép người dùng có thể giao dịch, mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, tiến hành thanh toán trực tuyến trong thời gian nhanh chóng với mức phí hợp lý. 
Đối tượng sử dụng

- Khách hàng cá nhân. Là các khách hàng đăng ký tài khoản online tại website cpay.vn hoặc các khách hàng đăng ký tài khoản bank-Cpay thông qua các Doanh nghiệp phát hành. Các khách hàng cá nhân có thể sử dụng các tính năng của Ví điện tử Bank-Cpay và sử dụng các tính năng theo chính sách riêng của các Doanh nghiệp phát hành (Đối với khách hàng của Doanh nghiệp phát hành).
- Doanh nghiệp phát hành. Là các Tổ chức/Đơn vị có hợp tác với CPAY để triển khai mô hình dịch vụ Ví điện tử Bank-Cpay cho riêng nhóm khách hàng của Doanh nghiệp với các chính sách do Doanh nghiệp quy định. Ví điện tử Bank-Cpay liên kết nhiều Doanh nghiệp lại với nhau thành 1 cộng đồng khách hàng gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. 
- Các đại lý bán hàng. Là các Tổ chức/ Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến, sử dụng Ví điện tử Bank-Cpay làm đơn vị trung gian thanh toán giữa khách hàng và Đại lý. 
- Bản chất của Ví điện tử Bank-Cpay gần như 1 tài khoản ngân hàng, có khả năng liên kết với tài khoản của khách hàng tại ngân hàng. Ví điện tử được sử dụng tại các website thương mại điện tử và các giao dịch trực tuyến.
- Ví điện tử Bank-Cpay được xây dựng trên hệ thống Ví ảo nhiều ngăn, mỗi tài khoản Ví điện tử Bank-Cpay có thể chứa nhiều số dư, nhiều loại tiền khác nhau.