Phần mềm thư viện điện tử


Phần mềm thư viện điện tử: giải pháp tin học hóa toàn diện cho các thư viện ngày nay. Sản phẩm này đã được thực sự ứng dụng CNTT để tự động hóa tất cả các chu trình hoạt động của một thư viện hiện đại, cung cấp các tính năng cần thiết cho một thư viện để sẵn sàng hội nhập với hệ thống thư viện quốc gia và quốc tế, cũng như quản lý các xuất bản phẩm điện tử.

1. GIỚI THIỆU

 

Hiện nay rất nhiều các đơn vị Thư viện ở nước ta vẫn còn quản lý theo phương thức truyền thống. Đó là cách quản lý và lưu trữ trên giấy tờ, sổ sách. Phương thức này có rất nhiều hạn chế. Để quản lý được đầy đủ, chi tiết, và chính xác - hàng năm thư viện phải mất một khoản chi phí khá lớn cho việc mua nguyên liệu ( giấy tờ, sổ sách, tư liệu). Hơn nữa, do đặc điểm chất liệu giấy rất nhanh hỏng, phải thường xuyên thay thế, nâng cấp, mỗi lần thay đổi là một lần phải sao chép sổ sách, bảo quản tư liệu... tốn kém cả về chi phí đầu tư, vừa mất nhiều thời gian và sức lực. Hoạt động quản lý, tra cứu theo cách trên cũng chiếm rất nhiều thời gian, công sức của cả thủ thư lẫn bạn đọc mà hiệu quả đạt được lại không cao

2. CHỨC NĂNG

 1. Tìm kiếm tài liệu

- Khả năng tìm nội dung full – text (Tìm kiếm nội dung bất kỳ trong file tài liệu)

- Tìm kiếm theo các tiêu chí lựa chọn

- Tìm kiếm và so sánh các tài liệu giống nhau 

  2. Phần quyền:

Hệ thống Thư viện điện tử được phân chia làm 3 quyền chính: Admin, Cán bộ thư viện, Bạn đọc.

2.1. Đăng nhập với quyền cán bộ thư viện:

Khi đăng nhập với quyền cán bộ thư viện có những chức năng sau:

 - Quản lý sách: Chức năng này cho phép quản lý chuyên mục sách, chuyên mục con, quản lý sách.

 + Quản lý chuyên mục sách: Chức năng này cho phép thêm, sửa, xóa chuyên mục sách.

 + Quản lý chuyên mục con của chuyên mục: Chức năng này cho phép thêm, sửa, xóa chuyên mục con của chuyên mục sách.

   + Quản lý sáchChức năng này cho phép thêm, sửa, xóa sách.

 - Quản lý bạn đọc:

 + Cho phép thêm, sửa, xóa nhóm bạn đọc

 + Cho phép thêm, sửa, xóa bạn đọc thư viện

Trong đó có thể thiết lập số lượng sách cho từng đối tượng được phép mượn tối đa bao nhiêu quyển sách và trong thời gian tối đa bao lâu.

 - Quản lý lưu thông:  

Chức năng này cho phép quản lý mượn trả sách, quản lý yêu cầu mượn, quản lý chính sách lưu thông.

 + Quản lý mượn trả sách:

Chức năng này cho phép bạn đọc mượn sách ngoài ra khi nhập tài khoản người mượn sác sẽ hiển thị thông tin và ảnh người đó để cán bộ tiện đối chiếu.

 Hệ thống cho phép trả tài liệu không cần thẻ bạn đọc bằng cách tính chọn Ghi trả tài liệu không cần thẻ bạn đọc.

 + Quản lý yêu cầu mượn:

Khi bạn đọc kích gửi yêu cầu mượn sách thì yêu cầu đó sẽ được đưa vào phần này. Chức năng này cho phép bạn đọc có được mượn sách hay không.

 + Quản lý sách lưu thông:

Chức năng này cho phép thiết lập phí mượn, phí phạt đối với sách.

2.2. Đăng nhập với quyền cao nhất ( admin):

Khi đăng nhập với quyền admin người dùng có quyền thao tác tất cả các chức năng trong thư viện như tạo tài khoản cho cán bộ thư viện, bạn đọc ngoài ra có quyền thêm, sửa, xóa... nhưng không có quyền mượn tài liệu, muốn mượn tài liệu phải tạo tài khoản bạn đọc.

2.3. Đăng nhập với quyền bạn đọc:

Chức năng này chỉ cho phép đọc tài liệu và mượn tài liệu. Khi đã đặt mượn tài liệu thì yêu cầu đó phải đợi cán bộ thư viện xử lý và chấp nhận yêu cầu đặt mượn chuyển quyển sách đó sang trạng thái lưu thông để bạn đọc mượn.

2.4. Đối với độc giả không có ba quyền trên thì chỉ được phép tra cứu tài liệu để xem không có chức năng mượn sách:

Ngoài ra điểm nổi bật nhất của thư viện điện tử là việc hệ thống tự động quyết định kỳ trong ngày vào lúc 24h. Nếu bạn đọc nào quá hạn trả sách thì hệ thống tự động gửi email đến bạn đọc đó và thông báo nhắc trả sách ( trong đó ghi thông tin ngày phải trả của bạn đọc đó,...) . Do đó hệ thống thư viện điện tử có tính chất thân thiện với người sử dụng bởi các chứu năng bố trí hợp lý dễ thao tác và sử dụng đối với những người không am hiểu về internet và sử dụng các phần mềm.