Phần mềm quản lý nhân sự


Phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô khoảng 500 nhân viên.
1. GIỚI THIỆU
PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ (CPAY - NS) cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phần mềm hỗ trợ những tính năng mới như quản lý bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động, lập các báo cáo thống kê nhanh, giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Hỗ trợ nhập dữ liệu từ excel và ngược lại, chấm công máy tự động, chính xác, tự động gởi bảng chấm công, bảng lương qua email... Phần mềm kết nối trực tiếp vào máy chấm công vân tay hay thẻ từ (Máy chấm công tương thích). Ngoài ra phần mềm có phiên bản miễn phí cho đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
 
 
2. PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Phần mềm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô khoảng 500 nhân viên.

- Doanh nghiệp tổng hợp dữ liệu chấm công và tính lương từ ngày 1 đến ngày cuối tháng.

- Không dành cho doanh nghiệp chấm công và tính lương theo doanh số, theo sản phẩm.
 
3. CHỨC NĂNG
 
- Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
 
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn
 
- Quản lý danh mục phòng ban, chức vụ, mức lương, phụ cấp
 
- Quản lý cách tính lương, thông số lương
 
- Quản lý thông tin đánh giá nhân viên.
 
- Quản lý nhân viên, ứng viên
 
- Quản lý hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.
 
- Tổng hợp dữ liệu chấm công....