Phần mềm quản lý hiên vật bảo tàng


Phần mềm quản lý và trưng bày hiện vật Bảo tàng do CPAY lập trình và phát triển dưới sự hướng dẫn của cục Di sản VH, phần mềm quản lý theo 36 tiêu chí của hiện vật. Ngoài ra căn cứ vào từng đơn vị Bảo tàng cụ thể CPAY cài đặt thêm các tiêu chí để phù hợp với nghiệp vụ của từng Bảo tàng.

GIỚI THIỆU

1. Giải pháp quản lý

Phần mềm Quản lý hiện vật (CPAY- QLBT) theo 36 tiêu chí của Cục Di sản và theo nghiệp vụ của từng đơn vị Bảo tàng.

- Quản lý theo vùng miền, địa lý, thời gian sưu tầm, mức độ quý hiếm....

2. Giải pháp trưng bày

- Đây là cách thức số hóa hiện vật cho phép người tham quan có thể xem hiện vật bằng máy vi tính, thiết bị màn hình cảm ứng

- Hiển thị trên các thiết bị trình chiếu lớn như màn hình LCD, màn hình kiosk,

3. Giải pháp trình chiếu

- Thiết lập trình chiếu trên màn hình LCD lắp đặt tại các vị trí trang trọng của Bảo tàng

- Cho phép chiếu phim tự động theo lịch trình hoặc thứ tự ưu tiên

4. Giải pháp tích hợp trang tin, cổng thông tin

- Cho phép người tham quan có thể truy cập vào địa chỉ trang website để xem và tìm hiểu các thông tin về hiện vật cũng như các thông tin liên quan.

2. ƯU ĐIỂM

Phần mềm quản lý trưng bày hiện vật bảo tàng (CPAY- QLBT) được lập trình theo kiểu mô đun tích hợp, cài đặt và dễ dàng khi nâng cấp.

- Giao diện quản lý rõ ràng dễ sử dụng

- Giao diện hiển thị thân thiện, bố cục hợp lý, phù hợp với những người chưa quen sử dụng máy tính, internet.